Spar på oliedråberne…
Et årligt eftersyn af oliefyret, med energimåling, rensning og justering, er din sikkerhed for at dit fyr brænder optimalt.

Måleresultaterne bliver overført til en mærkat, der sættes på dit fyr, og fortæller skorstensfejeren at dit fyr opfylder lovkravene.


Energisparetilskud til helårsbeboelseshuse:

Ved det årlige serviceeftersyn opnås ifølge Energistyrelsen en energibesparelse på gennemsnitligt 625 kWh. Der ydes i den anledning et energisparetilskud, som fratrækkes på din faktura. Ved udbetaling af tilskuddet overgår retten til at indberette energibesparelsen til Oliebranchens Energisparepulje via Frederikssund Oliefyr-service, og energibesparelsen kan derfor ikke indberettes til andet energiselskab. En kopi af fakturaen hvorpå der er fratrukket energisparetilskud sendes i denne forbindelse til Oliebranchens Energisparepulje indeholdende følgende personoplysninger; navn og adresse. Disse bruges til at forhindre at energisparetilskuddet bliver registreret flere gange.