Serviceabonnement hos Frederikssund Oliefyrsservice omfatter:

Et årligt eftersyn:
Rensning, afprøvning og justering af oliefyr.
Energimåling. Kedelrensning hvis det er aftalt.

Tilkald uden beregning af arbejdsløn og kørsel, såfremt oliefyret går i stå/ laver vrøvl af tekniske årsager.

Ved akut opståede problemer:
I perioden 1. maj til 30. september har vi åbent mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.30, fredag til kl. 15.00
I perioden 1. oktober til 30. april har vi åbent alle hverdage kl. 8.00 – 20.00.
Lør-, søn- og helligdage kl. 8.00 – 18.00.  D. 24/12 (juleaften) og 31/12 (nytårsaften) dog kun til kl. 17.

Den sidste halve time køres ikke ud, men vi vil forsøge at hjælpe dig over telefonen og ellers laver vi en aftale om besøg næste dag!

Reservedele:
Er ikke dækket af abonnementet, men leveres til dagspris.

Abonnementet omfatter ikke:
Dele udover oliefyret, såsom kedel, termostat, cirkulationspumpe, shuntventil, og andre dele af centralvarmeanlægget, spareautomatik, olierør og —tank. Problemer pga. manglende vand, strøm og olie. Skader forvoldt af brand, lynnedslag, vold el. lign, er ikke omfattet af aftalen, men kan udbedres efter regning. I øvrigt gælder almindelige force majeure-betingelser.

Energisparetilskud til helårsbeboelseshuse:                                                                                                                                                     
Ved det årlige serviceeftersyn opnås ifølge Energistyrelsen en energibesparelse på gennemsnitligt 625 kWh. Der ydes i den anledning et energisparetilskud, som fratrækkes på din faktura. Ved udbetaling af tilskuddet overgår retten til at indberette energibesparelsen til Oliebranchens Energisparepulje via Frederikssund Oliefyr-service, og energibesparelsen kan derfor ikke indberettes til andet energiselskab. En kopi af fakturaen hvorpå der er fratrukket energisparetilskud sendes i denne forbindelse til Oliebranchens Energisparepulje indeholdende følgende personoplysninger; navn og adresse. Disse bruges til at forhindre at energisparetilskuddet bliver registreret flere gange.